แฟนชั่นลำลองทีบายา

แฟนชั่นลำลอง+ผ้าปาเต๊ะ+ปาเต๊ะ+ทีบายา+TBAYA

-ผ้าป่านมัสลิน ปักลายดอกโบตั๋น ดอกไม้มงคล
-กระดุมทอง จะใส่หรือ จะไม่ใส่ก็ได้
-สวมเสื้อยาวด้านนอก ใส่เข้าเสื้อ กางเกง
-แขนกระดิ่งขาวX
Have no product in the cart!
0